PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı)

25PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı) Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Çağımızda genetik hastalıklar, gebelik sırasında veya doğumdan sonra anlaşılabilmektedir. Bebekteki genetik hastalıklar ultrasonografi, amniosentez gibi testler ile gebeliğin ancak dördüncü ayında belirlenebilmekte ve ciddi bir anormallik saptandığında gebelik 5. ay civarında sonlandırılmaktadır.

Elde edilen tecrübelerle son yıllarda daha gebelik oluşmadan, tüp bebek tedavisiyle laboratuvarda geliştirilen embriyolar üzerinde genetik inceleme yapılarak seçilen sağlıklı embriyolar anne adayının rahimine yerleştirilir. Bu işleme gebelik öncesi genetik tanı PGT(Preimplantasyon Genetik Tanı) adı verilir.

Gebelik öncesi genetik tanı, anne ve baba adayından elde edilen yumurta ve sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında döllendirip gelişen embriyolardan bir adet hücre alınarak gerçekleştirilir.

Genetik tanı için Floresence İn Situ Hibridizasyon (FISH) veya Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) olarak adlandırılan özel yöntemler kullanılır. Doğacak bebekte monozomi veya trizomi (Down sendromu ve diğer trizomiler) gibi sayısal kromozom bozukluklarının ve tek gen hastalıklarının (Hemofili, Akdeniz anemisi, kistik fibrozis, muskuler distrofiler gibi) tanısı PGT ile saptamak mümkündür. Böylece sağlıklı embriyoların anne adayına transferi ile sağlıklı bebeklerin doğması hedeflenir.

PGT (Preimplantasyon genetik tanı) Kimlere Uyguluyoruz?

  • Erken gebeliklerde tekrarlayan düşükleri olan çiftlere
  • Infertilite nedeniyle tedaviye başlayan ileri yaş grubundaki kadınlara (37 yaş ve üzeri)
  • Çok sayıda yardımcı üreme teknikleri uygulanmasına rağmen gebelik elde edilmemiş veya gebelikleri düşüklerle sonuçlanmış olan çiftlere
  • Genetik hastalıklarda veya şiddetli erkek kısırlığı nedeni ile görülen kromozom bozuklukları olan çiftlere
  • Genetik veya kalıtsal bir hastalık taşıyıcılığı olan çiftlere
  • HLA genotyping (doku tiplemesi) yapılması nedeni ile
  • Genetik predispozisyon gösteren hastalıkların tanı amaçlı adlandırılmasında
  • Öncesinde genetik hastalığı olan çocuk veya çocuklara sahip çiftlere

*** Temmuz 2016 tarihinden itibaren KKTC Sağlık Bakanlığı PGD/PGT yöntemiyle belirli şartlardaki hastalar hariç cinsiyet tayinini yasaklanmıştır.