Tandem IVF

Tandem IVF tedavisinde de yumurta gelişiminin sağlanması için hastamıza ilaç kullandırırız. Kullanılacak olan ilaçların dozlarını, hormon testleri ve ultrasonografi tetkikinin sonucuna göre belirleriz.

Tandem IVF (Tandem Siklus) Nedir?

Merkezimizde sunulan Tandem IVF (Tandem Siklus ), over rezervi azalmış olan hastalarımız için tercih ettiğimiz bir tedavi yöntemidir. Tandem IVF tedavisinde de yumurta gelişiminin sağlanması için hastamıza ilaç kullandırırız.

Kullanılacak olan ilaçların dozlarını, hormon testleri ve ultrasonografi tetkikinin sonucuna göre belirleriz. Anne adayı için tüp bebek tedavisi hazırlıklarını yaparken diğer taraftan genç  ve sağlıklı yumurta vericisini (yumurta donörü) de  eş zamanlı olarak tedaviye alırız.Tedavi sonucunda yumurta toplama işlemini gerçekleştiririz.

Hem hasta hem de donör aynı gün fakat farklı saatlerde bu işlemden geçer ve olgunlaşan yumurtalar toplanarak döllenme sürecine hazırlanır. Donör gizliliği açısından donörün ve hastanın birbirleri ile karşılaşmaması için hasta ve donör  farklı  saatlerde yumurta toplama işlemine alınırlar.

Tandem Siklus Tedavisini Kimlere Öneriyoruz?

Kadında yumurta rezervinin  az fakat tamamen tükenmemiş olduğu durumlarda,
Özellikle menopoz öncesi  40 yaş ve üzeri bayanlara,
Önceden kendi yumurtaları ile tüp bebek tedavisi yaptırmış, fakat yumurta sayısının az olması veya yumurta kalitesinin yetersiz olması nedeni ile döllenme oluşmayan veya döllenme oluşsa bile gebelik elde edemeyen hasta grubuna,
Yumurta rezervinde azalma görülmeyen, yapılan tüm test ve tetkiklerde bir sorun bulunmayan fakat yine de doğal veya IVF tedavisi ile gebelik elde edilemeyen hasta grupları için Tandem IVF tedavisini öneriyoruz. Tandem IVF tedavisi gebelik şansını arttıracak bir tedavi yöntemidir.

Tandem IVF Öncesi Hangi Testleri İstiyoruz?

Kadın Hasta için:

·      Hormon kan testleri:  AMH, FSH, TSH, E2 ve Prolaktin

·      Enfeksiyon Testleri:  HIV, HBsAg, Anti-HCV

·      Trans-vajinal ultrasound tarama:  Antral Follicle Count

·      Tubal geçişin saptanması : HSG (Rahim Filmi )

Erkek Hasta için:

·      Enfeksiyon Testleri:  HIV, HBsAg, Anti-HCV

·      Semen Analizi (Spermiyogram): 3 günlük cinsel perhiz sonrası semenin incelenmesi

Önceden tekrarlayan başarısız tüp bebek denemeleri olan hastalar için genetik ‘Karyotip Analizi’ talep etmekteyiz.